FAQs

Často kladené dotazy

Fotovoltaika

1Co znamená jednotka výkonu Wp
Jednotkou výkonu fotovoltaického panelu je Wp (watt peak). Wp je jednotkou špičkového výkonu dodávaného solárním zařízením za ideálních podmínek, jde tedy přibližně o výkon dodávaný panelem či fotovoltaickýcm systémem za běžného bezoblačného letního dne.
2Jaké jsou typy fotovoltaických panelů?
Panely se rozdělují podle technologie výroby článků na monokrystalické, polykrystalické a tenkovrstevné. Zatímco mono a polykrystalické panely jsou vyrobeny z křemíku, tenkovrstevné panely mohou být vyrobeny z různých materiálů. Naše společnost používá fotovoltaické panely jedny z nejlepších na celosvětovém trhu a poskytujeme na ně výrobní záruky 12 let.
3Jaké jsou typy fotovoltaických instalací?
Známe tzv. ostrovní systémy v místech bez elektřiny. Takový systém slouží k výrobě elektřiny do baterií pro pozdější spotřebování. Pokud fotovoltaický systém připojíme na síť, pak vyrobenou elektřinu můžeme spotřebovat a přebytky prodat do sítě. I systém připojený na sít může mít baterie pro zvýšení vlastní spotřeby, hovoříme pak o hybridním fotovoltaickém systému. Další variantou síťového systému je tzv. on-grid, kdy jsme připojeni na síť, ale vyrábíme pouze pro vlastní spotřebu. Součástí on-grid systému nejsou baterie.
4Co je to solární měnič nebo střídač?
Hlavním parametrem každého střídače z hlediska využití energie je jeho účinnost. Tím je myšleno, kolik energie ze stejnosměrného vstupu se dostane na střídavý výstup.Naše řešení je ovšem více než "jen" střídač, Inovativní X-Hybrid je inteligentní systém řízení úložišť energie, který uchovává přebytečnou energii v bateriích pro pozdější použití a dále rozděluje energii, dle potřeby po celém domě.Při použití standardního střídače využije normální domácnost méně než 25% vyrobené elektřiny; přebytky jdou do distribuční sítě. S X-Hybrid systémem přesáhne spotřeba „vlastní“ elektřiny 85%.
5Jak dlouho trvá realizace fotovoltaiky?
Celkovou délku procesu ovlivňuje především vyřizování administrativy (povolení ČEZ o připojení zdroje, revize, konečné připojení na síť) což je v řádech několika týdnů až měsíců. Po celou dobu vás budeme ovšem informovat, na čem zrovna pracujeme. Samotná instalace elektrárny je velmi rychlá a snadná. Pohybuje se zhruba v délce od 2 do 3 dnů, vždy v předem dohodnutém termínu.
6Jaký výkon fotovoltaiky potřebuji?
Pro každého je vhodná jiná velikost, stejně jako každý dům je jiný. Limitem je velikost a umístění střechy vašeho domu (1 panel má plochu cca 1,94m2 a optimální umístění je jih, jihovýchod až jihozápad). Dalším limitem je maximální výkon FVE do 10 kWp, kde nemusíme žádat o provozní licenci a dále vlastní spotřeba el. energie, kde pokud chcete využít dotaci NZÚ neměla by elektrárna vyrobit více elektřiny, než je průměrná roční spotřeba domu. Další varianty jsou už jen potom na zákazníkovi a poměru výše investic, návratnosti a dotací. Naším cílem je vždy, aby zákazník dostal nejlepší poměr cena/ výkon/ dotace. Proto tedy nabízíme celou škálu fotovoltaických elektráren na klíč již od 2,1 kWp, až po komplexní systémy s velkou kapacitou baterií o max. výkonu 9,6 kWp. Vždy Vám spočítáme a naprojektujeme fotovoltaickou elektrárnu přesně pro Váš dům.
7Jaká je životnost a záruka fotovoltaických panelů?
Výrobci udávají životnost fotovoltaických systémů delší než 30 let. Účinnost FV panelů se v průběhu jejich životnosti může snižovat, společně s výrobcem našich fotovoltaických panelů však výkonnostní zárukou garantujeme 90% účinnost po 12 letech a 80% účinnost panelu po 25 letech. Rozšířenou záruka proti výrobním vadám panelů dáváme zákazníkům 12 let..
8Jaké jsou záruky na fotovoltaickou elektrárnu a baterie?
O kvalitě naší realizované technologie jsme opravdu přesvědčeni a proto nabízíme nadstandardní záruky. 12 let na provozní závady na fotovoltaické panely, na výkon fotovoltaických panelů: 90% jmenovitého výkonu, po dobu 12 let, 25 let na 80% jmenovitého výkonu. Na střídač a baterie 10 let /při uzavření servisní smlouvy/ a na instalační práci 3 roky. Na celkovou konstrukci poskytujeme záruku 10 let. Samozřejmostí je jak záruční, tak pozáruční servis. Na trhu s obnovitelnou energií jsme 15 let a máme stovky instalací po celé ČR. Můžete tedy bez starostí dlouhá léta jen odebírat zdarma čistou energii a ostatní nechte na nás.

15

let zkušeností


Na trhu s obnovitelnou energii působíme 15 let a celkový výkon našich vybudovaných fotovoltaických elektráren činí 30 MWp

Často kladené dotazy

Tepelná čerpadla

1Jak pracuje tepelné čerpadlo?
Tepelné čerpadlo je zařízení, které pro svůj provoz využívá energii z okolního prostředí. V případě tepelného čerpadla vzduch-voda je to okolní vzduch. Tepelné čerpadlo je poháněno elektrickou energií. Na teplu, které tepelné čerpadlo vyrobí se cca 1/3 podílí elektrická energie a 2/3 energie odebraná z okolního prostředí. Vyrobené teplo se využívá pro vytápění domu, ohřevu TUV nebo bazénu. Výhodou našich čerpadel je možnost chlazení. V létě pokud budete mít naše chytré radiátory může tepelné čerpadlo sloužit jako klimatizace.
2Co znamená tepelné čerpadlo vzduch-voda?
Tepelné čerpadlo vzduch-voda odebírá energii ze vzduchu a předává otopné vodě. Otopná soustava může být tvořena radiátory, podlahovým topením, zásobníkem TUV. Platí jednoduché pravidlo pro vysvětlení: první slovo udává, odkud se odebírá energii (např. vzduch), druhé slovo pak, jakému médii se předává vyrobené teplo (např. voda).
3Jak mám vybrat tepelné čerpadlo?
Pro správný výběr tepelného čerpadla je nutné určit potřebu tepla pro daný dům TEPELNÉ ZTRÁTY. Potřeba tepla se určuje pro danou výpočtovou venkovní teplotu, která závisí na nadmořské výšce. V ČR se nejčastěji potřeba tepla určuje pro venkovní teplotu -12 °C (nižší nadmořská výška v rámci ČR), -15 °C (střední nadmořská výška v rámci ČR) a -18 °C (vyšší nadmořská výška v rámci ČR). Potřeba tepla může být spočítána projektantem vytápění, nebo je jí možné odborně odhadnout na základě údajů o domu – velikost, typ zdiva, typ oken, dosavadní spotřeby tepla…
4Kolik ušetřím s tepelným čerpadlem?
Při správném technickém návrhu instalace tepelného čerpadla lze předpokládat, že oproti elektrickému kotli ušetříte až 70 % nákladů na vytápění. V případě srovnání s plynovým kotlem ušetříte cca 40-60 % nákladů na vytápění, záleží na typu a technickém stavu stávajícího plynového kotle. Náklady na vytápění kotlem na tuhá paliva a tepelným čerpadlem jsou téměř shodné. V tomto případě neinvestujete do topného zdroje, který Vám ušetří náklady na vytápění, ale do komfortu. Instalací tepelného čerpadla získáte bezúdržbový zdroj tepla s nízkými provozními náklady.

10

let záruka


Veškerá naše tepelná čerpadla jsou certifikována zkušebním ústavem TŰV SŰD a je na ně poskytnuta záruka 10 let. Čerpadlo Vám vyměníme kus za kus.

Často kladené dotazy

Dotace

1Jak dlouho trvá vyřízení dotací?
Dle podmínek NZÚ lze obecně lze říci, že bezchybně připravené žádosti o dotaci (kdy není třeba doplňovat další podklady apod.) podané na již dokončené projekty se proplácí do 9 týdnů od jejich podání. U žádostí podaných před stavbou či rekonstrukcí nebo v jejím průběhu, by mělo dojít k proplacení do 6 týdnů od doložení dokončení realizace. Podle našich dlouhodobých zkušeností je platba zákazníkovi vyplacena v průměru za 2,5 - 3 měsíce.
2Na jaký účet budou peníze vyplaceny?
Dotace je vyplácena na bankovní účet žadatele uvedený v žádosti o podporu. peníze tedy přijdou přímo k zákazníkovi. My pouze zprostředkujeme a vyřídíme kompletně celou administrativu za Vás.